Cenník služieb

Cenník služieb

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Cenník služieb Optimal Management s.r.o. platný od: 1.2.2024
K cene bude fakturovaná DPH podľa platnej legislatívy v čase dodania predmetnej služby. Okrem pevnej ceny má nárok dodávateľ na fakturáciu výdavkov spojených s výkonom činnosti v mieste klienta. Patria sem cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie. 

Platobné podmienky:
35% ceny je splatných do 14 dní od podpisu zmluvy.
30% ceny je splatných do 14 dní od ukončenia analýzy.
35% ceny je splatných do 14 dní od odovzdania návrhu odporúčaní.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa platnej legislatívy v čase dodania predmetnej služby. Okrem pevnej ceny má nárok dodávateľ na fakturáciu výdavkov spojených s výkonom činnosti v mieste klienta. Patria sem cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie.

Platobné podmienky:
Fakturácia na mesačnej báze podľa počtu hodín.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa platnej legislatívy v čase dodania predmetnej služby. Okrem pevnej ceny má nárok dodávateľ na fakturáciu výdavkov spojených s výkonom činnosti v mieste klienta. Patria sem cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie.

Platobné podmienky:
35% ceny je splatných do 14 dní od podpisu zmluvy.
30% ceny je splatných do 14 dní od ukončenia analýzy.
35% ceny je splatných do 14 dní od odovzdania smerníc.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa platnej legislatívy v čase dodania predmetnej služby. Okrem pevnej ceny má nárok dodávateľ na fakturáciu výdavkov spojených s výkonom činnosti v mieste klienta. Patria sem cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie.

Platobné podmienky:
50% ceny je splatných do 14 dní od podpisu zmluvy.
50% ceny je splatných do 14 dní od odovzdania smerníc.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa platnej legislatívy v čase dodania predmetnej služby. Okrem pevnej ceny má nárok dodávateľ na fakturáciu výdavkov spojených s výkonom činnosti v mieste klienta. Patria sem cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie.

Platobné podmienky:
Fakturácia v časti a) a c) ponuky, na mesačnej báze podľa počtu hodín.
Fakturácia v časti b) do 14 dní od dodania analýzy ponúk od dodávateľov.
Fakturácia v časti d) ponuky, na základe individuálne dojednaných podmienok.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa platnej legislatívy v čase dodania predmetnej služby. Okrem pevnej ceny má nárok dodávateľ na fakturáciu výdavkov spojených s výkonom činnosti v mieste klienta. Patria sem cestovné náklady a prípadné náklady na ubytovanie.

Platobné podmienky:
Faktúra na základe reálneho počtu hodín.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude fakturovaná DPH podľa platnej legislatívy v čase dodania predmetnej služby.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Cenník služieb Optimal Management s.r.o. platný od: 1.2.2024

Platobné podmienky:
Faktúra na základe reálneho počtu položiek.

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »