Blog

Blog, ktorý pomôže Vašej firme rásť

Čo sa považuje za odpad v procesnom audite

Čo sa považuje za odpad v procesnom audite 1280 853 Zuzana Benešová

Identifikácia rizík v podniku a rozpoznávanie problémov sú kľúčové aspekty manažmentu, ktoré umožňujú riadenie a minimalizáciu nežiaducich udalostí, ktoré by mohli ohroziť úspech podniku. K tomu často krát stačí, aby manažér identifikoval riziká a problémy pomocou viacerých prístupov a metód.

4-denný pracovný týždeň. Je naň Slovensko pripravené?

4-denný pracovný týždeň. Je naň Slovensko pripravené? 1279 853 Zuzana Benešová

Pomerne často kladená otázka 4-denného pracovného týždňa nás všetkých vedie k zamýšľaniu, čo nám môže priniesť, alebo čo nám môže vziať. Bola by táto zmena príležitosť, alebo sú s ňou spojené aj riziká? A ak áno, akého charakteru? Čo je výhodnejšie? Z čoho môžu viac ťažiť zamestnanci? A čo na to ekonomika podniku, či dokonca krajiny?

Spokojný zamestnanec = pridaná hodnota firmy

Spokojný zamestnanec = pridaná hodnota firmy 1920 1280 Zuzana Benešová

Každá úspešná firma sa snaží dosiahnuť zisk a rast produktivity. Avšak, niektoré z najväčších úspechov dosiahnutých firmami majú svoj základ v jednom kľúčovom elemente, ktorým sú ich zamestnanci. Spokojný a motivovaný zamestnanec je často najväčšou pridanou hodnotou pre firmu. V tomto blogu sa pozrieme na to, prečo je spokojný zamestnanec taký dôležitý a aký vplyv má na firmu.

How to set up Work in Progress (WIP) Cost Calculations for Planned Production in Agriculture

How to set up Work in Progress (WIP) Cost Calculations for Planned Production in Agriculture 1920 1280 Zuzana Benešová

Accurate cost calculations are vital for any business, including agricultural enterprises. In Slovakia, adhering to the Slovak accounting standards is crucial to ensure financial transparency and compliance. Work in Progress (WIP) cost calculations in agriculture can be complex due to the nature of the industry. In this blog post, we will discuss how to set up WIP cost calculations for planned production in agriculture according to Slovak accounting standards. We will also delve into which items should be included in these calculations and why, as well as what to leave out.

Na čo treba dbať pri výbere nového účtovného softvéru

Na čo treba dbať pri výbere nového účtovného softvéru 1606 1023 Zuzana Benešová

Dobrá správa financií a účtovníctva sú neodmysliteľnou súčasťou každého prosperujúceho podnikania. Pre efektívne riadenie finančných tokov a sledovanie účtovných povinností je výber správneho účtovného softvéru kľúčovým rozhodnutím. V tomto článku sa pozrieme na dôležité faktory, na ktoré by ste mali dbať pri výbere nového účtovného softvéru pre vašu firmu.

Digitalizácia a automatizácia účtovníctva dnes už ako konkurenčná výhoda

Digitalizácia a automatizácia účtovníctva dnes už ako konkurenčná výhoda 1920 1282 Zuzana Benešová

V dnešnej dobe žijeme v ére digitalizácie a automatizácie, ktorá ovplyvňuje takmer každý aspekt našich životov. Nie je výnimkou ani oblasť účtovníctva, kde sa tieto trendy stávajú neoddeliteľnou súčasťou každej úspešnej firmy. Digitalizácia a automatizácia účtovníctva prinášajú mnoho výhod, ktoré pomáhajú firmám efektívnejšie spravovať svoje financie a zlepšiť svoje podnikateľské výsledky.

CEO OptimalManagement, Zuzana Benešová je nominovaná na finalistu CFO roka 2022

CEO OptimalManagement, Zuzana Benešová je nominovaná na finalistu CFO roka 2022 1920 1280 optimalman

Skupina Donau Farm, ktorá dlhodobo ukazuje, že podnikanie v agrosektore môže byť ziskové ale aj udržateľné, inovatívne a spoločensky zodpovedné, sa v roku 2022 stala novým lídrom v slovenskom agrosektore. Spoločnosť hospodári na farmách v dunajskostredskom, galantskom a levickom regióne a akvizícia konkurencie z roku 2022 jej priniesla nielen zvýšenie ale najmä znásobenie zisku a rentability nákladov.

Dávam výpoveď

Dávam výpoveď 1493 1120 optimalman

Pojem „fluktuácia“ už asi pozná každý, ale jej dôvody už veru nie. Presvedčili ma o tom mnohé stretnutia vo firmách, kedy si manažéri firiem lámu hlavu nad tým, prečo sa im často menia zamestnanci. No málokto z nich sa zamýšľa nad tým, že to nie je problém len samotných zamestnancov, ale spoločnosti ako takej a jej fungovania.

Lesson 1: Learn to listen

Lesson 1: Learn to listen 1280 853 Zuzana Benešová

Honestly, how many of you have ever heard from somebody: „No, you do not have to tell me, I know exactly what to do“? I am very surprised that it´s many times managers or top managers who are saying this often. Sometimes I have a feeling I sit in front of “the king of wisdom” from whom I should learn. But opposite is true.

Ako nás do budúcna ovplyvní IOT či RPA?

Ako nás do budúcna ovplyvní IOT či RPA? 1280 853 Zuzana Benešová

Vitajte v 21. storočí. Technológie sa vyvíjajú míľovými krokmi. Častokrát sa rozprávate alebo si píšete s robotom, ani o tom neviete. Bežní smrteľník, ktorý nie je z IT prostredia, nestíha tento vývoj sledovať takým rýchlym tempom ako je jeho samotný vývoj (vrátane mňa 😊). A z nepoznaného ide často krát v úvode strach.

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »