Optimalizácia financií

Optimalizácia podnikových procesov a financií

Problémy mnohých firiem častokrát nespočívajú iba vo finančných problémoch samotných. Mnoho krát manažment spoločnosti nevie identifikovať samotný zárodok problému a kladie si otázky:

 • Prečo sme nedosiahli zisk?
 • Prečo sa nám začali častejšie meniť zamestnanci?
 • Ako zlepšiť informačný tok vo firme?
 • Prečo sme nedosiahli svoje stanovené ciele?
 • Nedala by sa naša administratíva riešiť jednoduchšie?
 • Kto spraví smernice?
 • Kto nastaví kalkulácie?
 • Ako by sme si mali správne nastaviť účtovníctvo firmy, aby sme v ňom ľahko čítali naše výsledky?
  Kde by sme vedeli znížiť náklady a ako?
  Čo robíme nesprávne?

Túto analýzu Vašej firmy, alebo prípadne oddelenia, dokážeme urobiť priamo vo Vašej firme a navrhneme optimálne riešenie práve pre Vašu spoločnosť. Samotnému procesu optimalizácie vo firme musí predchádzať detailná analýza stavu Vašej spoločnosti, čo vychádza z týchto potrebných krokov:

 • Oboznámenie sa s prostredím Vašej spoločnosti, zamestnancami, činnosťami a cieľmi spoločnosti.
 • Analýza aktuálnych procesov vo firme ako aj finančnej situácie firmy.
 • Identifikácia slabých stránok a hrozieb, no taktiež silných stránok a možností.
 • Návrh odporúčaní.
 • Implementácia.

Každý krok optimalizačného procesu je vopred diskutovaný s manažmentom firmy, nakoľko časový harmonogram a právomoci osôb začlenených do optimalizačného procesu musí byť vopred zadefinovaný. Časový plán a cena optimalizačného procesu je individuálna v závislosti od veľkosti podniku a cieľov optimalizácie. Každá firma je iná a svojim spôsobom jedinečná, a preto aj každý návrh stratégie riešenia je individuálny a jedinečný práve pre konkrétnu danú spoločnosť.

Vyberte si kvalitu a efektivitu:


Optimalizácia firemných a finančných tokov pre váš biznis.

Pustime sa spoločne do práce

Objavte nové možnosti ešte dnes! Kliknite a začnite svoju cestu k lepšiemu zajtrajšku! 🚀“

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »