Kalkulácie

Správnosť nastavenia kalkulácií

Nejeden výrobný podnik bojuje s tým, ako správne nastaviť kalkulácie, na najmä kto ich nastaví. A dnes, pri nedostatku pracovnej sily, je ťažké nájsť niekoho, kto by ich vypracoval. Problémom býva, že účtovník je na to slabý, finančný manažér tvrdí, že nemá čas a tak sa manažéri mnoho krát rozhodujú na základe výsledkov z účtovníctva, ktoré nie vždy sú z pohľadu kalkulácií správne. A ako vieme, z nesprávnych dát sa príjmu nesprávne rozhodnutia. Ak chceme analyzovať a rozhodovať efektívne a s cieľom zlepšovania výsledkov, je potrebné sa zamerať na správne nastavenie kalkulácií a kalkulačného vzorca. Pustite nás k tomu. Vyhrnieme si rukávy a doložíme Vám analýzu aktuálneho stavu kalkulácií a návrhu optimálneho kalkulačného vzorca pre Váš podnik. Po odsúhlasení metodiky kalkulácií obratom vyhotovíme Smernicu, ktorej súčasťou je kalkulačný vzorec a následne je možné ho zapracovať do účtovného programu Vášho podniku.

Vyberte si kvalitu a efektivitu:


Optimalizácia firemných a finančných tokov pre váš biznis.

Pustime sa spoločne do práce

Objavte nové možnosti ešte dnes! Kliknite a začnite svoju cestu k lepšiemu zajtrajšku! 🚀“

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »