Služby

Naše analýzy dokážeme urobiť priamo vo Vašej firme. Výsledky analýz spracujeme priamo u nás, kde sa môžete spoľahnúť na diskrétnosť.

Služby

Naše analýzy dokážeme urobiť priamo vo Vašej firme. Výsledky analýz spracujeme priamo u nás, kde sa môžete spoľahnúť na diskrétnosť.

0
0
0

Problémy firiem

Problémy mnohých firiem častokrát nespočívajú iba vo finančných problémoch samotných. Mnohokrát manažment spoločnosti nevie identifikovať samotný zárodok problému a kladie si otázky najmä k týmto hlavným bodom.


Prečo sme nedosiahli stanovený zisk?


Prečo sa nám začali častejšie meniť zamestnanci?

Prečo nemáme zdravé pracovné prostredie?


Prečo u nás nefunguje komunikácia a odovzdávanie informácii?

Prečo sme nedosiahli svoje stanovené ciele?

Nedala by sa naša administratíva riešiť jednoduchšie?

Ako nastaviť účtovníctvo firmy, aby sme v ňom ľahko čítali naše výsledky?

Kde by sme vedeli znížiť náklady a ako?

Čo robíme nesprávne?

Projektový manažment

Náš projektový manažment zastrešuje služby rôzneho charakteru, ako sú:

Poradenské služby

Poradenské a konzultačné služby v oblasti financií a manažmentu.

Manažérske služby

Služba bežnej podpory manažmentu firmy, ako aj konkrétnych manažérskych projektov.

 Finančný kontrolór

Služby externého finančného kontrolóra alebo externého finančného riaditeľa.

Systém účtovania

Nastavenie optimálneho spôsobu účtovania tak, aby sme kedykoľvek mali k dispozícii správne a presné sledované parametre.

Financial due diligence (finančná previerka)

Vďaka nášmu profesionálnemu tímu vieme pomôcť vyhodnotiť stav spoločností v oblasti SME, obvykle s cieľom potenciálnej kúpy vyhodnocovanej spoločnosti.

Procesná analýza

Štruktúrovanie procesov a systémov v spoločnosti s cieľom optimalizácie nákladov a zefektívnenia činnosti spoločnosti.

Analýzy v Power BI

Majte dáta vo firme pod kontrolou vďaka analytickým vizualizáciam dát v Power BI.

Optimalizácia

Optimalizácia jednotlivých oblastí podniku, ako náklady, procesy, zamestnanci alebo celej firmy.

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »