Služby

Služby

OPTIMALIZÁCIA PODNIKOVÝCH PROCESOV A FINANCIÍ:

Problémy mnohých firiem častokrát nespočívajú iba vo finančných problémoch samotných. Mnoho krát manažment spoločnosti nevie identifikovať samotný zárodok problému a kladie si otázky:

 • Prečo sme nedosiahli zisk?
 • Prečo sa nám začali častejšie meniť zamestnanci?
 • Ako zlepšiť komunikáciu a odovzdávanie informácií?
 • Kde by som mohol doškoliť zamestnancov bez ich dlhej absencie?
 • Prečo sme nedosiahli svoje stanovené ciele?
 • Nedala by sa naša administratíva riešiť jednoduchšie?
 • Kto spraví smernice a nastaví kalkulácie?
 • Ako by sme si mali správne nastaviť účtovníctvo firmy, aby sme v ňom ľahko čítali naše výsledky?
 • Kde by sme vedeli znížiť náklady a ako?
 • Čo robíme nesprávne?

Túto analýzu Vašej firmy, alebo prípadne oddelenia, dokážeme urobiť priamo vo Vašej firme a navrhneme optimálne riešenie práve pre Vašu spoločnosť. Samotnému procesu optimalizácie vo firme musí predchádzať detailná analýza stavu firmy až po odstránenie problému, čo vychádza z týchto potrebných krokov:

Oboznámenie sa s prostredím spoločnosti, cieľmi spoločnosti.

Analýza aktuálnych procesov vo firme ako aj finančnej situácie firmy.

Identifikácia slabých stránok a hrozieb, no taktiež silných stránok.

Návrh alternatív riešení.

Implementácia.

Kontrola.

Každý krok optimalizačného procesu je vopred diskutovaný s manažmentom firmy, nakoľko časový harmonogram a právomoci osôb začlenených do optimalizačného procesu musí byť vopred zadefinovaný. Časový plán a cena optimalizačného procesu je individuálna v závislosti od veľkosti podniku a cieľov optimalizácie. Každá firma je iná a svojim spôsobom jedinečná, a preto aj každý návrh stratégie riešenia je individuálny a jedinečný práve pre konkrétnu danú spoločnosť.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA:

V prípade veľkých spoločností je efektívnejšie mať vedené účtovníctvo interne, častokrát v programe, ktorý je vzájomne poprepájaný s inými oblasťami podniku, či programu, napríklad s výrobou, personalistikou, marketingom, obchodom a pod. Preto sa pri vedení účtovníctva z našej strany zameriavame skôr na malé a stredné podniky. Cena za službu sa odvíja od počtu účtovných zápisov, taktiež od toho, či sa jedná o mesačného, či kvartálneho platcu DPH, či sa jedná o účtovanie v slovenskom či anglickom jazyku a podobne. Cenová ponuka sa vyhotovuje individuálne pre každého klienta v závislosti od jeho požiadaviek a objemu dokladov.

SLUŽBY KONZULTANTA:

V prípade potreby konzultácie účtovných, finančných, procesných, či manažérskych otázok, nie je vždy  efektívne zamestnať interného manažéra. V mnohých prípadoch takéhoto poradcu firma potrebuje len pre účely konkrétneho projektu, a teda na konkrétny čas a účel. V takomto prípade poskytujeme služby, kedy Vám pridelíme poradcu pre daný projekt alebo na určené časové obdobie. Máte na výber z viacerých možností:

 • konzultačné / poradenské služby,
 • manažérske služby,
 • služby externého finančného kontrolóra,
 • služby externého finančného riaditeľa,

Komunikačným jazykom u nás je slovenský jazyk a anglický jazyk. Všetky analýzy, návrhy a správy je možné získať v týchto jazykoch.

METODIKA A SMERNICE:

Nastavenie metodiky a účtovných smerníc je u mnohých zamestnávateľov horúci zemiak, ktorý nechce riešiť žiaden účtovník. Od toho sme tu pre Vás my. Súčasťou optimalizácií v podnikoch je nastavenie metodiky účtovníctva a vytvorenie účtovných smerníc. Tu sa cítime ako ryba vo vode, od nastavenia účtovnej osnovy, až po vypracovanie účtovných smerníc podniku. Tak načo sa trápiť tým, že to Vaši účtovníci nechcú, či možno nevedia spraviť. Nechajte to na nás a dodáme Vám ich spracované v elektronickej či tlačenej verzii. Voľba je len na Vás.

KALKULÁCIE:

Nejeden výrobný podnik bojuje s tým, ako správne nastaviť kalkulácie, na najmä kto ich nastaví. Účtovník je na to slabý, finančný manažér tvrdí, že nemá čas a tak sa manažéri mnoho krát rozhodujú na základe výsledkov z účtovníctva, ktoré nie vždy sú z pohľadu kalkulácií správne. A ako vieme, z nesprávnych dát sa príjmu nesprávne rozhodnutia. Ak chceme analyzovať a rozhodovať efektívne a s cieľom zlepšovania výsledkov, je potrebné sa zamerať na správne nastavenie kalkulácií a kalkulačného vzorca. Pustite nás k tomu. Vyhrnieme si rukávy a doložíme Vám analýzu aktuálneho stavu kalkulácií a návrhu optimálneho kalkulačného vzorca pre Váš podnik. Po odsúhlasení metodiky kalkulácií  obratom vyhotovíme Smernicu, ktorej súčasťou je kalkulačný vzorec a následne je možné ho zapracovať do účtovného programu Vášho podniku.

IMPLEMENTÁCIE, REPORTING:

Dnešný trh ponúka široké spektrum pre výber účtovného softvéru. Ako si správne vybrať? Čo všetko má tento softvér obsahovať? Čo z neho chceme generovať? Ako často? Čo chceme automatizovať? V akom jazyku? A kto to všetko nastaví a preklopí do nového programu? To je len pár úvodných otázok, no keď už sa rozhodnete, že potrebujete nový účtovný softvér, dostanete týchto otázok na úvod niekoľko desiatok a vyzerá to ťažšie ako bola pôvodná myšlienka o výbere nového účtovného softvéru.

Tu sa zíde skúsený poradca, ktorý na základe Vašich potrieb vie analyzovať trh dodávateľov účtovných softvérov, porovnať a analyzovať pre Vás cenové ponuky, pomôcť s výberom dodávateľa. A to je len začiatok. Vieme pre Vás zabezpečiť aj bezbolestnú implementáciu nového účtovného softvéru a preklopenie dát z pôvodného softvéru do nového. Alebo potrebujete nastaviť reporting, konkrétnu šablónu napríklad pre materskú spoločnosť? To znie presne ako úloha pre nás, toto milujeme. Tak nás neváhajte kontaktovať.

ŠKOLENIA:

Naše roky praxe nám vďaka spätnej väzbe od klientov ukázali aj inú stránku, v ktorej sme dobrí. Sme trpezliví a máme záujem prácu odovzdať a vysvetliť tak, aby ste v nej s pochopením mohli pokračovať ďalej. Preto radi školíme. Nevenujeme sa masovým školeniam, na ktorých  si odprezentujeme povinné témy, a kvôli kľúčovej otázke, na ktorú účastník čaká, si zbytočne musí odsedieť celý deň na školení. Naše školenia robíme výhradne na základe požiadavky klientov. Tj. individuálne školenia, prípadne v malých skupinách na konkrétne požadované témy, ktoré si účastník zvolí z oblasti:

 • Účtovníctvo,
 • MS Excel.

Do tejto časti spadá aj príprava na pohovor na pozíciu účtovníka. Ak potrebuje klient v niektorej z oblastí účtovníctva doškoliť, nemusí ísť kvôli tomu na mesačný kurz účtovníka. Stačí zaslať dopyt, v ktorej časti účtovníctva potrebuje klient účtovníctvo priblížiť či vysvetliť a budeme sa venovať iba tejto téme.

Potrebujete sa zlepšiť v exceli, nakoľko je to potrebné pre Vašu prácu? Stačí do dopytu uviesť, čo konkrétne by ste chceli ovládať a budeme sa venovať iba tým častiam, ktoré Vás trápia a potrebujete sa v nich zdokonaliť.

Poslať nezáväznú objednávku

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »