Optimalizovať teraz či ešte počkať?

Optimalizovať teraz či ešte počkať?

Optimalizovať teraz či ešte počkať? 2560 1709 Zuzana Benešová

„Kríza“, ako ju viacerí nazývajú, je tu. Nech ju už nazývame akokoľvek, či už finančná, ekonomická,či corona kríza, toto slovné spojenie okolo seba počuť stále častejšie. Dotkla sa už aj Vášho podniku? Alebo sledujete vývoj na trhu s obavami, kedy dostane na kolená aj Váš podnik? Akým spôsobom kríza ohrozuje Váš sektor, alebo konkrétne Váš podnik? U niektorých vyvoláva obavy, no ak sa na ňu ako aj na svoje podnikanie pozrieme hlbšie, môže nám ponúknuť aj pozitíva, nové výzvy, nové potreby trhu, nový potenciál, ktorý stačí správnym spôsobom uchopiť a venovať mu hlbšiu pozornosť.
Práve teraz je vhodný čas sa zamýšľať nad tým, kde sa nachádza naša firma, aké výsledky dlhodobo dosahujeme a aký je ďalší predpoklad vývoja. Aké sú možnosti nášho rastu v súčasnej ekonomickej situácii trhu(ov)? Čo musíme zmeniť, aby sme mohli rásť?

Podnik by sa nemal „zastaviť“ vo vývoji, pretože následne podnik či chce, či nie, začne upadať. Treba neustále sledovať trendy, prispôsobovať sa potrebám trhu, vytvárať vhodné pracovné podmienky, podporovať zdravú firemnú kultúru, optimalizovať aj finančné zdroje firmy, nastavovať efektívne pracovné procesy. Ak si dnes myslím, že moja firma je na tom skvele, dosiahol som svoje dlhodobé ciele, ktoré sme si dali, a teraz môžem zvoľniť tempo, je to pomalá cesta do záhuby. Ak zvoľníme tempo celoplošne, podnik začne upadať, nestihne flexibilne a v správny čas reagovať na meniace sa požiadavky na trhu. A to nehovorím iba o dopyte a ponuke v oblasti, v ktorej podnikáme. Týka sa to trhu práce, trhu vstupov, týka sa to digitalizácie, čiže všetkých oblastí podniku. Priznajme si, že vždy je čo vylepšovať. A preto sa treba neustále venovať vylepšovaniu, úspore, zefektívňovaniu, zjednodušovaniu – všetky slová ponímajú ten istý cieľ, OPTIMALIZÁCIU.

Pre zdravý podnik treba správneho manažéra. A manažér potrebuje okolo seba múdrych, skúsených, spoľahlivých a lojálnych ľudí. No môj osobný názor je, že nikto nevie všetko a hlavný manažér podniku taktiež nie. Preto potrebuje dobrý tím poradcov. Ale aj manažér by mal byť rovnakou podporou pre svojich zamestnancov. Nie je vhodné, ak je manažér manažérom bez skúseností. Vezmime si napríklad finančného manažéra. Začínal povedzme ako referent na finančnom oddelení, neskôr účtovník, neskôr hlavný účtovník, až sa dostal na pozíciu finančného manažéra. Takýto človek presne rozumie, čo to obnáša spracovávať účtovníctvo, sledovať zákony, obháňať doklady, čo obnáša závierka či audit, prípadne daňová kontrola. Nikto ho neobalamutí rozprávaním a preháňaním o obsiahlosti práce, vie si sám efektivitu a náročnosť práce, či potrebný počet ľudí vypočítať a prehodnotiť. Toto je len príklad, ktorým chcem poukázať na to, že manažérom by mal byť človek, ktorý si už prešiel tou prácou, ktorú teraz požaduje a očakáva od svojho tímu „odborníkov“. Iba tak vie byť spätnou oporou aj on pre nich, a takto si vie získať aj ich rešpekt a lojalitu. A takto vie správne optimalizovať aj pracovné zdroje. Ak je to manažér vo výrobe, ktorý sa sťažuje na to, koľko bední sa stihne presunúť vysokozdvižným vozíkom z bodu A do bodu B za deň, mal by vedieť sadnúť do vozíka a ukázať to zamestnancom. Keď to dokáže on, určite to dokážu aj jeho zamestnanci. Skúsenosťami viete lepšie a efektívne riadiť oddelenie, či firmu. Je to zdravý základ správneho manažéra. K tomu pridáme manažérske zručnosti a schopnosti, a máme dobrého manažéra. Vie si prehodnotiť efektivitu práce. Vie sledovať potreby ľudí, či trhu. A tu sa dostávame k téme optimalizácie. Kedy vlastne má manažér začať optimalizovať? Keď začínajú byť výsledky firmy neuspokojivé? Keď začnú klesať tržby? Keď začnú zamestnanci fluktuovať? Nie. Optimalizovať treba ešte vtedy, keď je jadro firmy zdravé a dá sa s ním pracovať. Čiže nie iba vtedy, ak je podnik už v úpadku.

A čo to pre manažéra znamená, ak ide optimalizovať? Mnohé podniky už sami vedia vyhodnotiť, že by potrebovali určité „zmeny“ na vylepšenie, ale nevedia ako na to, prípadne nemajú na to personálne kapacity. Vtedy sa obzerajú po externých poradenských spoločnostiach, ktoré takúto optimalizáciu urobia za nich. Je to dobrý prístup, pretože sa na ich podnik pozrie niekto z vrchu, nie z vnútra podniku. Niekto s iným rozhľadom, a nie s orientovaným pohľadom a vzťahom k firme. Je to nezávislý odborný pohľad, čo prináša možnosť pochopenia aj prehliadaných vzťahov vo firme, prípadne okolitého zvyšku trhu a práve vtedy sa vedia nájsť aj nové možnosti, ktoré by podnik mohol uchopiť a opäť začať rásť. Optimalizácia, ktorou skutočne možno zjednodušeným vysvetlením chápať ako vylepšovanie, úsporu, zefektívňovanie, zjednodušovanie alebo rast firmy, by mala prebiehať neustále a ideálne za pomoci nezávislého poradcu, ktorý nie je interným zamestnancom firmy. Ak sa proces optimalizácie robí priebežne, vyhne sa tak podnik kritickým rizikám, v podstate má neustálu prevenciu a zároveň robí všetko preto, aby udržal podnik v zdravom raste. A nezávislý poradca v tom môže byť prínosom.

Nedávno som mala stretnutie s konateľom spoločnosti, ktorá uvažuje o diverzifikácii v oblasti investícií a tak sme mali veľmi zaujímavý a dlhý rozhovor o možnosti investície do úplne nového sektoru podnikania. Jednou z otázok, ktorú som dostala, bola otázka: „Aká je priemerná marža na týchto výrobkoch?“ . Moja odpoveď znela: „Osobne ma v tomto prípade marža ako prvá nezaujíma“. Pochopiteľne, reakcia bola trochu šokujúca. Následne sme debatu rozvíjali ďalej, prečo som odpovedala taký „nezmysel“. Každého predsa zaujíma marža. Prešli sme si túto diskusiu ďalej, kde som vysvetlila potrebu a spôsob sledovanie nákladov vlastnej výroby, vlastné imanie, či cash flow, niektoré finančné ukazovatele a podobne. Ak sa bavíme o výrobnom podniku, kde v tomto prípade predajné ceny určuje burza a nie Vy, marža na výrobkoch nemôže byť prioritný sledovaný cieľ. Pochopiteľne sa budeme baviť aj o marži, je to dôležité „číslo“, ale nie priorita v prípade tohto sektoru. Poskytla som teda hlbší pohľad do inej oblasti podnikania, do oblasti finančného výkazníctva a následne z toho vznikol zaujímavý pohľad na vec od niekoho, kto nie je zainteresovaný priamo v jeho podniku.

Z môjho pohľadu kríza prináša aj obete, aj víťazov. Ak chcem patriť do skupiny víťazov, musím vyliezť zo škatuľky, zanalyzovať svoj podnik, nájsť tie oblasti, ktoré by sa dali zoptimalizovať a popozerať sa po možnostiach trhu, ktoré sa v závislosti od zmeny potrieb spotrebiteľov tiež menia. Nie každý má odvahu riskovať a skúsiť niečo nové. A preto ak nechceme ako podnik riskovať, aspoň sa treba venovať neustálej optimalizácii toho, čo už sme raz vybudovali.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Zuzana Benešová

Riaditeľka s dlhoročnými skúsenosťami v komplexnom riadení podnikov.

Všetky články od: Zuzana Benešová

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »