Som finančný manažér, mám veľa práce

Som finančný manažér, mám veľa práce

Som finančný manažér, mám veľa práce 1280 854 optimalman

Poznáte to. Stretnete sa s niekým po dlhej dobe a opýtate sa. Čo teraz robíš? Ako sa ti darí v práci? A často krát odpoveď znie: „Som finančný manažér. Mám neskutočne veľa práce, nestíham.“ 

Zamysleli ste sa niekedy nad touto odpoveďou? Ak áno, tak človek, ktorý vie pracovať efektívne, má dobrý time management a najmä má dobrý tím ľudí na finančnom oddelení, nemôže odpovedať takto. V takom prípade buď zveličuje alebo je niekde chyba. A tú chybu treba nájsť.

Ak je finančný manažér multifunkciou viacerých pozícií na finančnom oddelení, v takom prípade to dáva zmysel. Ale potom je to už len na tom finančnom manažérovi, aby si vedel zhodnotiť, či chce robiť multifunkčnú prácu za cenu pekného názvu pozície na vizitke a emailovom podpise, alebo či chce byť skutočným finančným manažérom.

Čo teda obnáša v sebe práca finančného manažéra? Čo manažuje? A koho? Aké má zodpovednosti? Na druhej strane vystáva otázka, aké musí mať predpoklady na zvládnutie takejto pozície?

Finančný manažér, niekde nazývaný finančný riaditeľ, či ekonomický riaditeľ, je dôležitá funkcia vo firme, z pohľadu kontroly a riadenia financií podniku. V prvom rade to musí byť osoba, ktorá má bohaté skúsenosti v účtovníctve. Ideálne je, ak si tento človek sám prešiel pozíciou účtovníka a až potom sa stal finančným manažérom. Má to pre neho a rovnako aj pre samotný podnik obrovské výhody. Prečo? Napríklad preto, že vždy za ním prídu účtovníci a budú občas hovoriť ako sa to nedá, prípadne ako nestíhajú a podobne. Iba ten, kto si tým sám prešiel, vie skutočne zhodnotiť, či je takáto informácia pravdivá, relevantná, vie si zanalyzovať problém, vyhodnotiť a vyvodiť z neho záver. Či už formou prerozdelenia práce na oddelení, prenastavenia systémov, či inou formou optimalizácie na oddelení. Každopádne nesmierne dôležitý predpoklad k tomu, aby finančný manažér vedel správne vyhodnocovať finančné dáta, je, že tým dátam musí najprv rozumieť, a teda musí ovládať účtovníctvo. Ďalším predpokladom k tomu, aby ste mohli byť úspešným finančným manažérom, je mať minimálne základný prehľad v daňových predpisoch. Nikto od finančného manažéra neočakáva vedomosti na úrovni daňového poradcu. Veď načo by nám potom daňoví poradcovia boli, aj oni potrebujú prácu 😊.

A čo teda s dátami získanými od účtovníkov finančný manažér robí? V menších firmách je súčasťou jeho práce kontroling – kontrola dodržania účtovnej metodiky firmy a správneho zaúčtovania. Vo veľkých korporátoch je na to zväčša vyčlenená samostatná pozícia, či oddelenie. Finančný manažér je tu hlavne od vykazovania finančných výsledkov, cez vyhodnocovanie výsledkov vo forme rôznych reportov či finančných analýz, ktoré potrebuje management firmy, po finančné plánovanie. Stanovuje termíny finančnému oddeleniu, je zodpovedný za efektívne prerozdelenie práce medzi jednotlivých účtovníkov a za to, aby boli dodržané závierkové a reportovacie termíny. Okrem toho sleduje finančnú stabilitu firmy, má na zodpovednosti úhrady podľa interných schvaľovacích postupov. Je to osoba, ktorá komunikuje za podnik voči bankám, poisťovniam, štatistickému úradu, audítorom, štátnym kontrolórom a podobne.

Každopádne nesmierne dôležitý predpoklad k tomu, aby finančný manažér vedel správne vyhodnocovať finančné dáta, je, že tým dátam musí najprv rozumieť, a teda musí ovládať účtovníctvo.

Na základe požiadaviek manažmentu podniku musí finančný manažér nastaviť finančný plán tak, aby mal podnik dostatok finančných zdrojov na úhradu svojich záväzkov v čase, sledoval plnenie plánu, a súčasne, aby sa dodržal stanovený plánovaný výsledok hospodárenia. Pri svojej práci tak musí komunikovať nie len s manažmentom podniku, ale rovnako tak aj so zástupcami ostatných oddelení, a to práve preto, aby na základe informácií od nich vedel vypracovať správny finančný plán.

Komunikáciu teda musí takýto človek zvládať na výbornú. Nie vždy všetci odovzdajú podklady načas a v požadovanej forme. Preto finančný manažér musí každému vedieť vysvetliť, čo a v akej forme to potrebuje. Čím viac ľudia pochopia, čo je cieľ, tým skôr pochopia dôvod požiadavky. Čiže nie je to len o odborných skúsenostiach. Treba k tomu aj vynikajúcu komunikačnú schopnosť, a taktiež schopnosť riešiť prípadné komunikačné šumy, vedieť sa rozhodovať.

Aby vedel od svojho tímu finančný manažér dostať to, čo potrebuje, musí byť dobrým lídrom a motivátorom. Musí vedieť svoj tím podržať, ale aj zabrať a pomôcť, keď treba. Nie, nemá z toho byť multifunkcia, v ktorej je účtovník, kontrolór a finančný manažér v jednom. Má to byť schopný manažér s analytickými, komunikačnými a odbornými znalosťami, ktorý vie súčasne riadiť a motivovať svoj tím ľudí, a správnym spôsobom prerozdeľovať prácu tak, aby mal každý svoju zodpovednosť za svoju pracovnú náplň.

Autor fotky: Kampus Production na Pexels

Zavolajte nám

+421 911 970 655

E-mail

office@optimalmanagement.sk

IČO: 35938412, IČ DPH: SK2022011222
Translate »